0(0)

Курс фізики 7 клас

Що я навчусь?

  • Абсолютно безкоштовний курс

Теми для цього курсу

24Уроки

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

Фізика як навчальний предмет у школі.
Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками.
Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.
Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

Розділ 2. Механічний рух.

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила.

фізика 7 клас
Безкоштовно

Вимоги

  • Тільки бажання

Цільова аудиторія

  • Курс для школярів