0(0)

Курс фізики 8 клас

Теми для цього курсу

36Уроки

Розділ 1. Теплові явища

Урок №1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання
Урок №2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
Урок №3. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії
Урок №4. Теплопровідність.
Урок №5. Конвекція. Випромінювання
Урок №6. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Урок №7. Тепловий баланс
Урок №8. Теплові двигуни
Урок №9. Плавлення та кристалізація.
Урок №10. Питома теплота плавлення.
Урок №11. Випаровування та конденсація. Кипіння.
Урок №12. Питома теплота пароутворення.
Урок №13. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
Урок №14. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна
Урок №15. Деякі види теплових двигунів
Урок №16. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм.

фізика 8 клас
Безкоштовно