Методичні рекомендації для вчителів інформатики

Методичні рекомендації для вчителів економики на 2018/19 рік

На сьогодні в Україні триває процес реформування освітньої системи, спрямований на розвиток та набуття особистістю якісних здатностей, приведення вітчизняних критеріїв …

Методичні рекомендації для вчителів інформатики

Методичні рекомендації для вчителівгромадської осіти на 2018/19 рік

Громадянська освіта (рівень стандарту) З 2018/2019 навчального року в закладах загальної середньої освіти до інваріантної складової Типових навчальних планів введено …

Методичні рекомендації для вчителів інформатики

Методичні рекомендації для вчителів географії на 2018/19 рік

Спрямування цивілізаційного вектора України на інтеграцію в єдиний європейський освітній простір вплинула на  модернізацію змісту освіти, що розпочалась із впровадження …

Методичні рекомендації для вчителів інформатики

Методичні рекомендації для вчителів біології та екології на 2018/19 рік

У 2018/2019 навчальному році навчання біології та екології в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 6-9 класи – Програма …

Методичні рекомендації для вчителів інформатики

Методичні рекомендації для вчителів математики на 2018/19 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та Типових …