фізика 8 клас

Уроки з фізики 8 клас

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

Урок №1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

Урок №2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

Урок №3. Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок №4. Теплопровідність.

Урок №5. Конвекція. Випромінювання

Урок №6. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Урок №8. Розв’язування задач

Урок №9. Тепловий баланс

Урок №10. Розв’язування задач

Урок №11. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Урок №12. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Урок №13. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №14. Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини.

Урок №15. Теплові двигуни

Урок №16. Плавлення та кристалізація.

Урок №17. Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

Урок №18. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №19. Випаровування та конденсація. Кипіння.

Урок №20. Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

Урок №21. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №22. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Урок №23. Розв’язування задач

Урок №24. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №25. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

Урок №26. Деякі види теплових двигунів

Урок №27. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

Урок №28. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №29. Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Урок №30. Аналіз контрольної роботи № 2. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

Урок №31. Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»

Урок №32. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» Підсумковий урок

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА.  ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Частина I. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

Урок №33. Електричний заряд. Електрична взаємодія

Урок №34. Електричне поле

Урок №35. Механізм електризації. Електроскоп

Урок №36. Закон Кулона

Урок №37. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №38. Контрольна робота № 3 з теми «Електричний заряд. Електричне поле»

Урок №39. Аналіз контрольної роботи № 3. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

Урок №40. Джерела електричного струму

Урок №41. Електричне коло та його елементи

Урок №42. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

Урок №43. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

Урок №44. Електричний опір. Закон Ома.

Урок №45. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №46. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Урок №47. Розв’язування задач

Урок №48. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

Урок №49. Послідовне з’єднання провідників.

Урок №50. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Урок №51. Паралельне з’єднання провідників.

Урок №52. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

Урок №53. Мішане з’єднання провідників

Урок №54. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №55. Контрольна робота № 4 з теми «Електричний струм»

Частина ІІ. Робота і потужність електричного струму.

Урок №56. Електричний струм у різних середовищах

Урок №57. Розв’язування задач

Урок №58. Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

Урок №59. Розв’язування задач. Самостійна робота

Урок №60. Електричний струм у металах

Урок №61. Електричний струм у рідинах

Урок №62. Застосування електролізу

Урок №63. Електричний струм у газах

Урок №64. Види самостійних газових розрядів

Урок №65. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Урок №66. Контрольна робота № 5 з теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

Урок №67. Аналіз контрольної роботи № 4. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

Урок №68. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

Урок №69. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

Урок №70. Підсумковий урок курсу фізики 8 класу