курс інформатика 5 клас

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером. Інформація, дані, повідомлення.
2. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи.
4. Комп’ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів.
5. Складові комп’ютерів та їх призначення. Практична робота 1.
6. Операційна система та її інтерфейс.
7. Файли, папки та операції над ними. Практична робота 2.

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет

8. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
9. Пошук інформації в Інтернеті.
10. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право. Практична робота 3.
11. Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.
12. Використання мережі Інтернет для навчання

Тема 3. Опрацювання текстових даних

13. Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об’єкти текстового документа.
14. Введення, редагування та форматування символів і абзаців.
15. Форматування тексту. Практична робота 4.

16. Додавання зображень із файлу та їх форматування.
17. Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота 5.
18. Однорівневі списки.
19. Сторінки документа та їх форматування.
20. Підготовка документа до друку. Друк документа.

Тема 4. Алгоритми та програми

21. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.
22. Способи опису алгоритму. Програма.
23. Середовище опису й виконання алгоритмів.
24. Типи алгоритмів.
25. Лінійні алгоритми.
26. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 6.
27. Алгоритми з розгалуженнями.
28. Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч. Практична робота 7.
29. Алгоритми з повтореннями.
30. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 8.
31. Цикли з лічильником.
32. Цикли з умовою.
33. Складання програм з повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 9.
34. Реалізація алгоритмів з розгалуженням та повторенням у середовищі Скретч. Практична робота 10.
35. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.