курс інформатика 6 клас

Тема 1. Комп’ютерна графіка

1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером. Поняття комп’ютерної графіки.
2. Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень.
3. Середовище та інструменти графічного редактора.
4. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів. Практична робота 1.
5. Операції над об’єктами та групами об’єктів.
6. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.
7. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.
8. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
9. Створення та редагування векторних зображень.
10. Растровий графічний редактор. Засоби графічного редактора.
11.Створення та редагування растрових зображень. Практична робота 2. Контрольна робота №1

Тема 2. Комп’ютерні презентації

12. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
13. Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.
14. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.
15. Вставляння на слайд і форматування графічних примітивів. Практична робота 3
16. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.
17. Налаштування ефектів анімації
18. Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. Використання гіперпосилань і кнопок дій.
19. Ефекти зміни слайдів.
20. Засоби керування демонстрацією комп’ютерної презентації. Практична робота 4. «Налаштування показу комп’ютерної презентації».
21. Контрольна робота з теми: «Комп’ютерні презентації».

Тема3. Алгоритми та програми

22. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі.
23. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події.
24. Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником.
25. Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником.
26. Вкладені алгоритмічні структури повторення з передумовою та лічильником.
27. Вкладені алгоритмічні структури повторення з передумовою та лічильником.
Практична робота 5. «Проекти з вкладеними циклами».
28. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.
29. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.
30. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.
31. Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження.
32. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі. Практична робота 6. «Алгоритми та програми».
33. Контрольна робота з теми «Алгоритми та програми».
34. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
35. Узагальнення матеріалу за рік