Курс математики 5 клас

Уроки з математики 5 клас

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

Урок №1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

Урок №2. Порівняння натуральних чисел
Урок №3. Натуральні числа та їх порівняння. Самостійна робота № 1
Урок №4. Додавання натуральних чисел. Переставна та сполучна властивості додавання
Урок №5. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання
Урок №6. Додавання та віднімання натуральних чисел. Самостійна робота № 2
Урок №7. Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Урок №8. Контрольна робота № 2 «Додавання і віднімання натуральних чисел»
Урок №9. Множення натуральних чисел
Урок №10. Переставна та сполучна властивості множення
Урок №11. Розподільна властивість множення
Урок №12. Множення. Властивості множення.  Самостійна робота № 3
Урок №13. Ділення натуральних чисел
Урок №14. Ділення з остачею
Урок №15. Степінь натурального числа. Квадрат і куб  натурального числа
Урок №16. Піднесення до степеня і ділення натуральних чисел. Самостійна робота № 4
Урок №17. Систематизація знань та підготовка до тематичної контрольної роботи
Урок №18. Контрольна робота № 3  «Множення і ділення натуральних чисел»
Урок №19. Аналіз контрольної роботи. Числові вирази. Буквені вирази та формули
Урок №20. Порядок виконання дій у виразах.
Урок №21. Рівняння. Самостійна робота №5.
Урок №22. Типи задач та способи їх розв’язання
Урок №23. Розв’язування текстових задач  за допомогою рівнянь. Самостійна робота № 6
Урок №24. Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Урок №25. Контрольна робота № 4  «Числові та буквені вирази. Рівняння»
Урок №26. Аналіз контрольної роботи. Відрізок та його довжина
Урок №27. Вимірювання довжин відрізків. Самостійна робота № 7.
Урок №28. Промінь, пряма, площина
Урок №29. Координатний промінь. Шкала. Самостійна робота № 8
Урок №30. Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Урок №31. Контрольна робота  № 5  «Відрізок. Промінь. Пряма»
Урок №32. Аналіз контрольної роботи . Кут та його градусна міра.
Урок №33. Кут та його градусна міра
Урок №34. Види кутів.
Урок №35. Трикутник та його периметр.
Урок №36. Види трикутників  за кутами.
Урок №37. Прямокутник. Квадрат
Урок №38. Трикутник. Прямокутник, квадрат.  Самостійна робота № 9
Урок №39. Прямокутник. Квадрат.
Урок №40. Площа прямокутника і квадрата
Урок №41. Периметр прямокутника і квадрата.
Урок №42. Прямокутний паралелепіпед. Куб.
Урок №43. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Урок №44. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Самостійна робота № 10
Урок №45. Піраміда.
Урок №46. Контрольна робота № 6  «Геометричні  фігури і величини»

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА

Урок №47. Що таке звичайний дріб. Звичайні дроби.
Урок №48. Правильні та неправильні дроби.

Урок №49. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.
Урок №50. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.
Урок №51. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Самостійна робота №11
Урок №52. Мішані числа
Урок №53. Знаходження дробу від числа.
Урок №54. Знаходження числа за його дробом.
Урок №55. Контрольна робота №7 «Звичайні дроби»
Урок №56. Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок №57. Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
Урок №58. Доповнення правильної дроби до одиниці
Урок №59. Віднімання дробу від натурального числа.
Урок №60. Віднімання дробу від натурального числа. Самостійна робота №12
Урок №61. Додавання мішаних чисел
Урок №62. Віднімання мішаних чисел. Самостійна робота №13
Урок №63. Контрольна робота №8 «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»
Урок №64. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.
Урок №65. Порівняння десяткових дробів.
Урок №66. Додавання десяткових дробів
Урок №67. Віднімання десяткових дробів .Самостійна робота №14
Урок №68. Множення десяткових дробів
Урок №69. Ділення десяткових дробів Самостійна робота №15.
Урок №70. Округлення десяткових дробів
Урок №71. Контрольна робота №9 «Десяткові дроби та дії над ними»
Урок №72. Аналіз контрольної роботи. Поняття про відсотки
Урок №73. Знаходження відсотків від числа
Урок №74. Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота №16
Урок №75. Розв’язування задач на відсотки
Урок №76. Середнє арифметичне
Урок №77. Середнє значення величини .Самостійна робота №17
Урок №78. Контрольна робота №10 «Відсотки. Середнє арифметичне»