Курс Курс математики 6 класматематики 6 клас

Уроки з математики 6 клас

Тема 1 . ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ  ЧИСЕЛ

Дільники та кратні натурального числа. Прості числа.
Ознаки подільності на 2, 5 та 10
Ознаки подільності на 3 та 9
Прості й складені числа.
Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа
Найбільший спільний дільник. Самостійна робота №1
Найменьше спільне кратне
Контрольна робота №1 «Подільність натуральних чисел»

Тема 2.ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

Основна властивість дробу
Скорочення звичайних дробів
Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів
Зведення звичайних дробів до спільного знаменника
Порівняння звичайних дробів. Самостійна робота №2
Додавання дробів з різними знаменниками
Віднімання дробів з різними знаменниками
Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.. Самостійна робота №3
Контрольна робота №2 «Звичайні дроби»

Множення звичайних дробів.
Знаходження дробу від числа . Задачі на множення дробів.
Задачі на множення дробів. Самостійна робота №5
Взаємно обернені числа та їх властивості.
Ділення звичайних дробів .
Знаходження числа за його дробом . Самостійна робота №6
Перетворення звичайних дробів у десяткові
Нескінченні періодичні десяткові дроби
Десяткові наближення звичайного дробу
Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Контрольна робота №3 «Множення і ділення звичайних дробів»

Тема 3 . ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Аналіз контрольної роботи. Відношення та його властивості.
Пропорція та її властивості
Розв’язування рівнянь на основні властивості пропорції
Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота № 7
Поділ числа в поданому відношенні .
Масштаб
Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки
Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст
Контрольна робота №4 «Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки»

Аналіз контрольної роботи. Коло. Довжина кола.
Число π
Коло. Довжина кола. Число π
Круг. Площа круга
Круговий сектор. Самостійна робота №8
Стовпчасті і кругові діаграми
Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Контрольна робота №5 « Коло. Круг. Діаграми»

Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Додатні та від’ємні числа. Число 0.
Координатна пряма.
Координатна пряма
Протилежні числа
Модуль числа
Модуль числа. Самостійна робота №9.
Цілі числа. Раціональні числа
Порівняння раціональних чисел .
Порівняння раціональних чисел .
Контрольна робота №6 «Раціональні числа. Координатна пряма»
Аналіз контрольної роботи. Додавання від’ємних чисел
Додавання від’ємних чисел
Додавання чисел з різними знаками
Додавання чисел з різними знаками
Додавання чисел з різними знаками. Самостійна робота №10
Властивості додавання раціональних чисел
Властивості додавання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел. Самостійна робота №11
Віднімання раціональних чисел
Контрольна робота №7 « Додавання та віднімання раціональних чисел»

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел
Множення раціональних чисел
Множення раціональних чисел
Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.
Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.
Розподільна властивість множення.
Розподільна властивість множення. Самостійна робота №13
Ділення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел. Самостійна робота № 14
Систематизація знань та підготовка до тематичної роботи
Контрольна робота №8 «Множення і ділення раціональних чисел»

Подібні доданки та їх зведення
Розкриття дужок. Самостійна робота № 15
Рівняння. Основні властивості рівняння
Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота № 16
Розв’язування задач та рівнянь, підготовка до тематичної роботи
Контрольна робота №9 «Вирази і рівняння»

Перпендикулярні прямі, їх побудова
Паралельні прямі. Властивості паралельних прямих.
Паралельні прямі. Побудова паралельних прямих.
Координатна площина
Координатна площина. Самостійна робота № 17
Приклади графіків залежності між величинами.
Контрольна робота №10 «Координатна площина. Графіки залежності між величинами.»