«Математика» 1 клас  (авт. Бевз В. Г.; Васильєва Д. В.) Видавничий дім “Освіта”-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Листопад Н. П.) УОВЦ «Оріон»-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Лишенко Г. П.; Тарнавська С. С.; Лишенко К. О.) ТОВ “Видавництво “Генеза”-2018)

«Математика» 1 клас  (авт. Логачевська С. П.; Логачевська Т. А.; Комар О. А.) ТОВ “Літера ЛТД”-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Заїка А. М.) Видавництво «Підручники і посібники»-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Скворцова С. О.; Онопрієнко О. В.) ТОВ “Видавництво “Ранок”-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Корчевська О. П.; Козак М. В.) Видавництво «Підручники і посібники»-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Будна Н. О.) Навчальна книга -Богдан-2018

«Математика» 1 клас  (авт. Гісь О. М., Філяк І. В.) – 2018