«Математика» підручник для 4 класу (авт. Листопад Н.П.)

«Математика» підручник для 4 класу (авт. Будна Н.О., Беденко М.В.)

«Математика» підручник для 4 класу (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) 2 частина

«Математика» підручник для 4 класу (авт. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.) 1 частина

«Математика» підручник для 4 класу (авт. Богданович М.В., Лишенко Г.П.)