Таблиця 2 до Типової освітньої програми  Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти  

Таблиця 2

до Типової освітньої програми

 Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети1 27 (29) 26 (28)
Українська мова 2 2
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова2 2 2
Мова і література корінного народу, національної меншини3 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура4 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття  

8 (6)

 

9 (7)

 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.

2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.

3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.

4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

Директор департаменту

загальної середньої та дошкільної освіти                                      Ю. Г. Кононенко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.